06-53911991 riaverhoeks@gmail.com

Tarot Cursus

1e,2e,3e, 4e 5e jaar.

Er wordt gewerkt met de Rider Waite kaarten De Grote Arcana.

(kaarten kunnen bij ons worden besteld)

We gaan verschillende leggingen leren.

2 Kaart legging – Voor een snel antwoord

o.a. Heden, Verleden, Toekomst.

Keltisch Kruis enz.

We gaan de kaarten voor elkaar leggen.

En natuurlijk krijgt u opdrachten mee om een legging uit te werken.

De avond wordt in overleg met u gepland.